Dobry lider to nie to samo co szef, który zleca zadania, co do których nie zawsze sam jest przekonany czy są słuszne. To przede wszystkim osoba potrafiąca słuchać i analizować opinie innych, dająca dobry przykład, jak należy postępować. Lider nie będzie również postacią bez wad – będzie popełniać błędy, nie będzie się ich wypierać , ale wyciągać z nich wnioski. Dlatego też nasza subiektywna lista najważniejszych cech lidera obejmuje:

1. Pewność siebie
Ludzi nie zainspiruje osoba, która nie jest pewna siebie. Pewność siebie jest charakterystyczna dla ludzi z pozytywnym nastawieniem. Pewność siebie dodaje sił. Dobry przywódca potrafi sprawić, by jego ludzie byli go pewni. Wielki przywódca potrafi sprawić, by jego ludzie byli pewni siebie.

2. Umiejętność słuchania
Przywódca zawsze powinien wysłuchać wszystkie strony i zrozumieć różne perspektywy, a następnie znaleźć wspólne rozwiązanie, które każdy będzie mógł poprzeć. W ten sposób energia, która początkowo skierowana była w różne strony zaczyna płynąć w jednym kierunku i służy wspólnemu celowi.

3. Umiejętność przyznania się do błędu
Nawet jeśli myślimy, że jesteśmy doskonali to tak niestety nie jest. A jeśli będziemy się przy tym upierać, to będzie to wyglądać komicznie i może skutkować utratą wiarygodności. Niedoskonałości czynią człowieka kompletnym. O ile nadmiar błędów szkodzi i podważa kompetencje, o tyle do sporadycznych wpadek lepiej się po prostu przyznać.

4. Kierowanie poprzez dawanie przykładu
Czasem, aby być dobrym liderem i prawidłowo kierować zespołem wystarcza dawać dobry przykład. Niestety często bywa dokładnie odwrotnie – lider prezentuje złe wzorce, które następnie kopiowane są przez pracowników, którzy uważają, że skoro szef może, to czemu nie oni.

5. Jasne i zwięzłe komunikowanie się
Bycie dobrym liderem wymaga od nas umiejętności przekazywania czytelnych komunikatów. Każdy człowiek jest inny, dotarcie do wszystkich podwładnych wymaga pewności, że wszyscy usłyszeli to samo. Dlatego warto poprosić, by pracownik powtórzył komunikat własnymi słowami. Wtedy wiadomo, gdzie pojawiły się niejasności.

6. Optymistyczne nastawienie do otoczenia
Optymistyczny lider widzi zwykle szansę a nie zagrożenie. Potrafi również patrzeć w ten sposób na swoich podwładnych i wymagać od nich realizowania się w tym, w czym naprawdę się sprawdzają.
Z pewnością można wymienić jeszcze wiele umiejętności jakimi powinien charakteryzować się dobry lider. Sposoby  przyswajania i rozwijania wiedzy na ten temat znajdziecie na naszej ofercie szkoleniowej.